Lesni sekanci so majhni, strojno drobljeni kosi lesa, kateri se v veliki večini uporabljajo v energetske namene. Pridobljeni so iz lesa slabše kvalitete, lesa stranskih proizvodov v lesno predelovalni industriji ter že odsluženega lesa. Kakovost lesnih sekancev opredeljuje veliko različnih dejavnikov, med najpomembnejše štejemo vsebnost vode, drevesno vrsto, kvaliteto lesa, delež primesi, ipd.


V naši ponudbi najdete sekance različnih drevesnih vrst in sicer:

  1. smreka/jelka; G50 önorm M7133, sekanci v lubju / brez lubja, (vsebnost vode 20-45%)
  2. bukev; G50 önorm M7133, (vsebnost vode 20-45%)
  3. hrast; G50 önorm M7133, (vsebnost vode 20-45%)

Za več informacij nas prosim kontaktirajte.